Maksimović (Doboj)

ZU Specijalistička ambulanta za mamografiju i ultrasonografiku „Maksimović“

Adresa : Ul. Kralja Petra 11, 74000 Doboj
Kontakt tel : 053/223 – 407
E – mail : dijagnostika@ambulantamaksimovic.com
Djelatnost : specijalistička medicinska praksa
Direktor/ovlašteno lice : Biljana Maksimović
Više o ustanovi saznajte klikom na link :
www.ambulantamaksimovic.com