Showing 1–16 of 35 results

 • AMBULANTA SANA (Novi Grad)

  ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Sana“

  Adresa : Ul.Milana Karanovića br.1, 79220 Novi Grad

  Kontakt tel : 052/720-952, 065/523-633

  E – mail : amb.sanang@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (ginekologija)

  Direktor/ovlašteno lice : Dušan Gašić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :

 • ARNI PLUS (Banjaluka)

  ZU Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije „Arni plus“

  Adresa : Ul.Milana Stevilovića br.3, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/434 – 460, 066/942 – 620

  E – mail : info@arnicentar.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (fizikalna medicina i rehabilitacija)

  Direktor/ovlašteno lice : Gordana Ljoljić Dolić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.arnicentar.com

 • AURA MEDIC (Banjaluka)

  ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Aura medic“

  Adresa : Ul.Pave Radana br.49, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/319 – 307

  E – mail : auramedicbl@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Dragica Dobrijević

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.aura-medic.com

 • BAMBI (Banjaluka)

  ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Bambi“

  Adresa : Ul.Njegoševa br.5d, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/315 – 002

  E – mail : info@pedijatrijabambi.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Ljiljana Todorović

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.pedijatrijabambi.com

 • ČUMIĆ (Doboj)

  ZU Specijalistička ambulanta medicine rada „Čumić“

  Adresa : Ul.Karađorđeva br.28a, 74000 Doboj

  Kontakt tel : 053/225 – 103, 065/631 – 792

  E – mail : cumicgoran@yahoo.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (medicina rada)

  Direktor/ovlašteno lice : Goran Čumić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.zdravstvena-ustanova-cumic.com

 • Dr DOBRIJEVIĆ (Banjaluka)

  ZU Specijalistička oftalmološka ambulanta „Dr Dobrijević“

  Adresa : Ul.Jovana Dučića br.9, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/215 – 988

  E – mail : ordinacija.dobrijevic@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (oftalmologija)

  Direktor/ovlašteno lice : Aida Dobrijević

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : facebook stranica

 • Dr DRAGIŠIĆ (Banjaluka)

  ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Dr Dragišić“

  Adresa : Put srpskih branilaca 83h, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/263 – 175, 065/634 – 070

  E – mail : milenadragisic@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Milena Dragišić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : facebook stranica

 • Dr FIGUREK (Prnjavor)

  ZU Specijalistička ambulanta medicine rada „Dr Figurek“

  Adresa : Ul.Vida Nježićabr.40, 78430 Prnjavor

  Kontakt tel : 051/663 – 055, 065/860 – 805

  E – mail : figurek@blic.net

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (medicina rada)

  Direktor/ovlašteno lice : Mihajlo Figurek

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :

 • Dr Golić (Srbac)

  ZU Specijalistička pulmološka ambulanta „Dr Golić“

  Adresa : ul.Zdravka Čelara br.9, 78420 Srbac

  Kontakt tel : 051/741 – 432

  E – mail : golicana@yahoo.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pulmologija)

  Direktor/ovlašteno lice : Zdenka Golić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :

 • Dr Grubor (Banjaluka)

  ZU Specijalistička ambulanta interne medicine „Dr Grubor“

  Adresa :ul.Mladena Stojanovića br.14, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/328 – 800

  E – mail : ordgrubor@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (interna medicina)

  Direktor/ovlašteno lice : Gordana Grubor

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.grubor.org

 • Dr JADRANKA (Bijeljina)

  ZU Specijalistička ambulanta interne medicine „Dr Jadranka“

  Adresa : Ul.Prvog maja br.20, 76300 Bijeljina

  Kontakt tel : 055/205 – 444

  E – mail : zudrjadranka@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (interna medicina)

  Direktor/ovlašteno lice : Jadranka Lalović

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :

 • Dr KELEMAN (Banjaluka)

  ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Dr Keleman“

  Adresa : Ul.Igmanska br.26, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/315 – 050, 065/587 – 750

  E – mail : keleman@inecco.net

  Djelatnost : direktna medicinska praksa (pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Slavojka Keleman – Glamočić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :

 • Dr MANOJLOVIĆ (Banjaluka)

  ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Dr Manojlović“

  Adresa : Ul.Kralja Petra II bb, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/327 – 777

  E – mail : t_manojlovic@yahoo.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Tanja Manojlović

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :

 • Dr Milišić (Banjaluka)

  ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Dr Milišić“ 

  Adresa : ul.Dr Mladena Stojanovića br.69, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/312 – 122

  E – mail : dr.milisic@yahoo.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Dragica Milišić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :

 • Dr Mitrović (Bijeljina)

  ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Dr Mitrović“ 

  Adresa : ul.Srpske vojske br.12, 76300 Bijeljina

  Kontakt tel : 055/202 – 400, 065/623 – 030

  E – mail : brankica.m2020@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Brankica MItrović

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :

 • Dr NEDELJKOVIĆ (Zvornik)

  ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Dr Nedeljković“

  Adresa : Ul.Vuka Karadžića br.15, 75400 Zvornik

  Kontakt tel : 056/215 – 815

  E – mail : nedjordje@teol.net

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (ginekologija)

  Direktor/ovlašteno lice : Đorđe Nedeljković

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :