Udruženje je primarno osnovano u cilju promocije razvoja zdravstvenog sistema Republike Srpske sa ravnopravnom zastupljenošću privatnog i javnog sektora, a promovisaće i :