MEDICINA RADA

  • ZU Specijalistička ambulanta medicine rada „Čumić“ Doboj
  • ZU Specijalistička ambulanta medicine rada „Dr Figurek“ Prnjavor
  • ZU Specijalistički centar „Kuća zdravlja dr Marjanović“ Prnjavor
  • ZU Specijalistička ambulanta medicine rada „Medical“ Bijeljina
  • ZU Specijalistički centar „Deamedica“ Banjaluka
  • ZU Specijalistički centar „Subotić“ Gradiška
  • ZU Specijalistička ambulanta medicine rada „Preventiva medical“ Banjaluka