Nadzorni odbor:

  • nadgleda cjelokupno materijalno i finansijsko poslovanje UPZURS, te obavlja nadzor nad tim poslovanjem,
  • provjerava pravilnost primjene propisa, odredbi statuta i ostalih opštih akata UPZURS,
  • upoznaje skupštinu UPZURS sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom,
  • podnosi godišnji izvještaj o radu skupštini UPZURS.

Nadzorni odbor UPZURS ima 3 člana. Biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani dva mandata uzastopno.

Predsjednik nadzornog odbora UPZURS :

  • dr Branka Vukmanović (ZU SGA „Emilija“ Prnjavor).

Članovi nadzornog odbora UPZURS:

  • dr Dušan Gašić (ZU SGA „Ambulanta Sana“ Novi Grad)
  • dr Miodrag Marjanović (ZU SC „Kuća zdravlja dr Marjanović“ Prnjavor).