NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA

Naziv udruženja je Udruženje privatnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske (skraćenica Udruženja je UPZURS).
Sjedište UPZURS je u Banjaluci.
Adresa UPZURS je ulica 14.srednjobosanske brigade br.2, 78000 Banjaluka.

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE I REGISTRACIJU

Lice ovlašteno za zastupanje UPZURS je predsjednik UPZURS dr Saša Jovičić iz Srpca (ZU Specijalistički centar“Hemera“Srbac), a u slučaju njegovog opravdanog odsustva ili spriječenosti zamjenik predsjednika UPZURS dr Milijana Spasić – Lazarević iz Prnjavora (ZU Specijalistički centar „Doktori prijatelji“Prnjavor).