Članom UPZURS može postati isključivo pravno lice iz privatnog zdravstvenog sektora u RS – specijalistička ambulanta, specijalistički centar, dijagnostički centar i bolnice, i koje imaju sjedište ili djeluju na području Republike Srpske (uključujući i privatne zdravstvene ustanove iz distrikta Brčko koje djeluju u okviru zdravstvenog sistema RS).

Prijem u članstvo UPZURS obavlja se potpisivanjem i ovjerom pečatom pisanog zahtjeva (pristupnice) od strane privatne zdravstvene ustanove koja želi postati član UPZURS, i kojom ujedno zdravstvena ustanova izjavljuje da prihvata statut UPZURS.

Predsjedništvo UPZURS donosi odluku o prijemu u članstvo, kada utvrdi da član ispunjava sve potrebne preduslove članstva u UPZURS.

PRISTUPNI OBRAZAC ZA ČLANSTVO U UDRUŽENJU PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA REPUBLIKE SRPSKE

Pristupni obrazac je potrebno popuniti u štampanoj formi u dva primjerka, potpisati od strane ovlaštene osobe zdravstvene ustanove i potom poslati poštom na adresu UPZURS (ulica 14.Srednjobosanske brigade br.2, 78000 Banjaluka.) 

O svim daljim koracima o sticanju statusa člana UPZURS ćete biti obavješteni naknadno od strane ovlaštenog lica UPZURS.