ORL

  • ZU Specijalistički centar „Deamedica“ Banjaluka
  • ZU Specijalistički centar „9 doktora“ Banjaluka