GINEKOLOGIJA

  • ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Ambulanta Sana“ Novi Grad
  • ZU Specijalistički centar „Deamedica“ Banjaluka
  • ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Dr Nedeljković“ Zvornik
  • ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Dr Vesna Lukić“ Bijeljina
  • ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Emilija“ Prnjavor
  • ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Natal“ Bijeljina
  • ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Novamedic“ Bijeljina
  • ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Ginea“ Banjaluka