INTERNA MEDICINA

  • ZU Specijalistička ambulanta interne medicine „Dr Jadranka“ Bijeljina
  • ZU „Petković“ Šamac
  • ZU Specijalistički centar „Deamedica“ Banjaluka
  • ZU Specijalistička ambulanta interne medicine „Dr Grubor“ Banjaluka
  • ZU Specijalistička pulmološka ambulanta „Dr Golić“ Srbac