FIZIJATRIJA

  1. ZU Specijalistička ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije „Arni plus“ Banjaluka
  2. ZU Specijalistička ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije „ mg VITA plus“ Bijeljina