ZU Centar za štitnu žlijezdu (Banja Luka)

Specijalistička ambulanta  „ZU Centar za štitnu žlijezdu“

Adresa : Jovana Dučića 84, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Kontakt tel : +387 51 300 797 ; +387 51 301 725 ; + 387 65 859 340

E – mail : ordinacija@stitnazlijezda.com 
Djelatnost : Specijalistički centar
Direktor/ovlašteno lice : Doc dr Momčilo Biuković
Više o ustanovi saznajte klikom na link :
https://stitnazlijezda.com/