SC DUNJIĆ (Gradiška)

ZU Specijalistička ambulanta porodične medicine „SC Dunjić“

Adresa : Ul.Miloša Obilića br.18, 78400 Gradiška

Kontakt tel : 051/816 – 672

E – mail : scdunjic@gradiska.com

Djelatnost : opšta medicinska praksa (porodična medicina)

Direktor/ovlašteno lice : Goran Janjetović

Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.scdunjic.gradiska.com