AMBULANTA SANA (Novi Grad)

ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Sana“

Adresa : Ul.Milana Karanovića br.1, 79220 Novi Grad

Kontakt tel : 052/720-952, 065/523-633

E – mail : amb.sanang@gmail.com

Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (ginekologija)

Direktor/ovlašteno lice : Dušan Gašić

Više o ustanovi saznajte klikom na link :