Preventiva medical (Banjaluka)

ZU Specijalistička ambulanta medicine rada „Preventiva medical“

Adresa : Akademika Jovana Surutke br.3, 78000 Banjaluka

Kontakt tel: 051/257 – 150, 066/755 – 755

E – mail :  info@preventivamedical.com

Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (medicina rada)

Direktor/ovlašteno lice : Draško Prtina

Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.klinika.preventivamedical.com