PETKOVIĆ (Šamac)

ZU „Petković“

Adresa : Ul.Dositeja Obradovića br.62, 76230 Šamac

Kontakt tel : 054/490 – 697, 065/755 – 186

E – mail : zupetkovic@gmail.com

Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija i interna medicina)

Direktor/ovlašteno lice : Milanka Petković

Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.zupetkovic.com