NEO MEDICA (Teslić)

ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Neo Medica“

Adresa : Ul.Svetog Save br.7, 74270 Teslić

Kontakt tel : 066/083 – 053

E – mail : neomedicateslic@gmail.com

Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija) i interna medicina

Direktor/ovlašteno lice : Željka Kovačević

Više o ustanovi saznajte klikom na link : facebook stranica