KUĆA ZDRAVLJA Dr MARJANOVIĆ (Prnjavor)

ZU Specijalistički centar “Kuća zdravlja dr Marjanović“

Adresa : Magistralni put bb, 78430 Prnjavor

Kontakt tel: 051/645 – 500, 051/645 – 700

E – mail : kucazdravlja@gmail.com

Djelatnost : opšta i specijalistička medicinska praksa (porodična medicina,neurologija, ORL, medicina rada)

Direktor/ovlašteno lice : Preradović Rajka

Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.kucazdravlja.org