Dr Milišić (Banjaluka)

ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Dr Milišić“ 

Adresa : ul.Dr Mladena Stojanovića br.69, 78000 Banjaluka

Kontakt tel : 051/312 – 122

E – mail : dr.milisic@yahoo.com

Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

Direktor/ovlašteno lice : Dragica Milišić

Više o ustanovi saznajte klikom na link :