Dr MANOJLOVIĆ (Banjaluka)

ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Dr Manojlović“

Adresa : Ul.Kralja Petra II bb, 78000 Banjaluka

Kontakt tel : 051/327 – 777

E – mail : t_manojlovic@yahoo.com

Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

Direktor/ovlašteno lice : Tanja Manojlović

Više o ustanovi saznajte klikom na link :