Dr KELEMAN (Banjaluka)

ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Dr Keleman“

Adresa : Ul.Igmanska br.26, 78000 Banjaluka

Kontakt tel : 051/315 – 050, 065/587 – 750

E – mail : keleman@inecco.net

Djelatnost : direktna medicinska praksa (pedijatrija)

Direktor/ovlašteno lice : Slavojka Keleman – Glamočić

Više o ustanovi saznajte klikom na link :