Dr Grubor (Banjaluka)

ZU Specijalistička ambulanta interne medicine „Dr Grubor“

Adresa :ul.Mladena Stojanovića br.14, 78000 Banjaluka

Kontakt tel : 051/328 – 800

E – mail : ordgrubor@gmail.com

Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (interna medicina)

Direktor/ovlašteno lice : Gordana Grubor

Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.grubor.org