Dr FIGUREK (Prnjavor)

ZU Specijalistička ambulanta medicine rada „Dr Figurek“

Adresa : Ul.Vida Nježićabr.40, 78430 Prnjavor

Kontakt tel : 051/663 – 055, 065/860 – 805

E – mail : figurek@blic.net

Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (medicina rada)

Direktor/ovlašteno lice : Mihajlo Figurek

Više o ustanovi saznajte klikom na link :