DEAMEDICA (Banjaluka)

ZU Specijalistički centar “Deamedica“

Adresa : Ul.Pave Radana br.57, 78000 Banjaluka

Kontakt tel: 051/309 – 222, 051/215-204

E – mail : deamedica@blic.net

Djelatnost : opšta i specijalistička medicinska praksa (porodična medicina, pedijatrija,ginekologija, medicina rada,ORL, interna medicina/kardiologija)

Direktor/ovlašteno lice : Aljoša Čegar

Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.deamedica.ba