Be Well (Banjaluka)

ZU Specijalistički centar „Be Well“

Adresa : Ul.Stepe Stepanovića 114, 78000 Banja Luka
Kontakt tel : 051/965 – 256
E – mail : budidobro@klinikabewell.com
Djelatnost : specijalistička medicinska praksa
Direktor/ovlašteno lice : Davor Maksimović
Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.klinikabewell.com