ARNI PLUS (Banjaluka)

ZU Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije „Arni plus“

Adresa : Ul.Milana Stevilovića br.3, 78000 Banjaluka

Kontakt tel : 051/434 – 460, 066/942 – 620

E – mail : info@arnicentar.com

Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (fizikalna medicina i rehabilitacija)

Direktor/ovlašteno lice : Gordana Ljoljić Dolić

Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.arnicentar.com