9 doktora (Banjaluka)

ZU Specijalistički centar „9 doktora“

Adresa : Ul.Petra Preradovića br.27, 78000 Banjaluka
Kontakt tel : 051/313 – 555, 066/813 – 555
E – mail : specijalisticki-centar@9doktora,com
Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (ORL i stomatologija)
Direktor/ovlašteno lice : Zorica Pušara
Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.9doktora.com