Showing 1–16 of 51 results

 • 9 doktora (Banjaluka)

  ZU Specijalistički centar „9 doktora“

  Adresa : Ul.Petra Preradovića br.27, 78000 Banjaluka
  Kontakt tel : 051/313 – 555, 066/813 – 555
  E – mail : specijalisticki-centar@9doktora,com
  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (ORL i stomatologija)
  Direktor/ovlašteno lice : Zorica Pušara
  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.9doktora.com

 • Alivia (Banjaluka)

  ZU Specijalistički centar „Alivia“

  Adresa : Ul.Kozarska 28, 78000 Banja Luka
  Kontakt tel : 051/264 – 090, 066/770 – 222
  E – mail : info@alivia.ba
  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa
  Direktor/ovlašteno lice : Goran Janković
  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.alivia.ba

 • AMBULANTA SANA (Novi Grad)

  ZU Specijalistička ginekološka ambulanta „Sana“

  Adresa : Ul.Milana Karanovića br.1, 79220 Novi Grad

  Kontakt tel : 052/720-952, 065/523-633

  E – mail : amb.sanang@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (ginekologija)

  Direktor/ovlašteno lice : Dušan Gašić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :

 • ARNI PLUS (Banjaluka)

  ZU Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije „Arni plus“

  Adresa : Ul.Milana Stevilovića br.3, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/434 – 460, 066/942 – 620

  E – mail : info@arnicentar.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (fizikalna medicina i rehabilitacija)

  Direktor/ovlašteno lice : Gordana Ljoljić Dolić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.arnicentar.com

 • AURA MEDIC (Banjaluka)

  ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Aura medic“

  Adresa : Ul.Pave Radana br.49, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/319 – 307

  E – mail : auramedicbl@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Dragica Dobrijević

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.aura-medic.com

 • BAMBI (Banjaluka)

  ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Bambi“

  Adresa : Ul.Njegoševa br.5d, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/315 – 002

  E – mail : info@pedijatrijabambi.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Ljiljana Todorović

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.pedijatrijabambi.com

 • Be Well (Banjaluka)

  ZU Specijalistički centar „Be Well“

  Adresa : Ul.Stepe Stepanovića 114, 78000 Banja Luka
  Kontakt tel : 051/965 – 256
  E – mail : budidobro@klinikabewell.com
  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa
  Direktor/ovlašteno lice : Davor Maksimović
  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.klinikabewell.com

 • ČUMIĆ (Doboj)

  ZU Specijalistička ambulanta medicine rada „Čumić“

  Adresa : Ul.Karađorđeva br.28a, 74000 Doboj

  Kontakt tel : 053/225 – 103, 065/631 – 792

  E – mail : cumicgoran@yahoo.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (medicina rada)

  Direktor/ovlašteno lice : Goran Čumić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.zdravstvena-ustanova-cumic.com

 • DEAMEDICA (Banjaluka)

  ZU Specijalistički centar “Deamedica“

  Adresa : Ul.Pave Radana br.57, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel: 051/309 – 222, 051/215-204

  E – mail : deamedica@blic.net

  Djelatnost : opšta i specijalistička medicinska praksa (porodična medicina, pedijatrija,ginekologija, medicina rada,ORL, interna medicina/kardiologija)

  Direktor/ovlašteno lice : Aljoša Čegar

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : www.deamedica.ba

 • DIOMED (Gradiška)

  ZU Specijalistički centar „Diomed“

  Adresa : Ul.Drage Lopara bb, 78400 Gradiška

  Kontakt tel : 051/809 – 900, 065/588 – 989

  E – mail : scdiomed@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija i ORL)

  Direktor/ovlašteno lice : Olivera Ćosić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : facebook stranica

 • DOKTORI PRIJATELJI (Prnjavor)

  ZU Specijalistički centar „Doktori prijatelji“

  Adresa : Trg srpskih boraca 1C, 78430 Prnjavor

  Kontakt tel: 051/660 – 760

  E – mail : doktoriprijatelji@gmail.com

  Djelatnost : opšta i specijalistička medicinska praksa (porodična medicina i pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Milijana Spasić – Lazarević

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : facebook stranica

 • Dr BRKIĆ (Doboj)

  ZU Specijalistički centar “Dr Brkić“

  Adresa : Bukovica Mala bb, 74000 Doboj

  Kontakt tel: 053/961-777

  E – mail : jovica@doboj.net

  Djelatnost : opšta i specijalistička medicinska praksa (porodična medicina i radiologija)

  Direktor/ovlašteno lice : Jovica Brkić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :www.drbrkic.ba

 • Dr DOBRIJEVIĆ (Banjaluka)

  ZU Specijalistička oftalmološka ambulanta „Dr Dobrijević“

  Adresa : Ul.Jovana Dučića br.9, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/215 – 988

  E – mail : ordinacija.dobrijevic@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (oftalmologija)

  Direktor/ovlašteno lice : Aida Dobrijević

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : facebook stranica

 • Dr DRAGIŠIĆ (Banjaluka)

  ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „Dr Dragišić“

  Adresa : Put srpskih branilaca 83h, 78000 Banjaluka

  Kontakt tel : 051/263 – 175, 065/634 – 070

  E – mail : milenadragisic@gmail.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pedijatrija)

  Direktor/ovlašteno lice : Milena Dragišić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link : facebook stranica

 • Dr FIGUREK (Prnjavor)

  ZU Specijalistička ambulanta medicine rada „Dr Figurek“

  Adresa : Ul.Vida Nježićabr.40, 78430 Prnjavor

  Kontakt tel : 051/663 – 055, 065/860 – 805

  E – mail : figurek@blic.net

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (medicina rada)

  Direktor/ovlašteno lice : Mihajlo Figurek

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :

 • Dr Golić (Srbac)

  ZU Specijalistička pulmološka ambulanta „Dr Golić“

  Adresa : ul.Zdravka Čelara br.9, 78420 Srbac

  Kontakt tel : 051/741 – 432

  E – mail : golicana@yahoo.com

  Djelatnost : specijalistička medicinska praksa (pulmologija)

  Direktor/ovlašteno lice : Zdenka Golić

  Više o ustanovi saznajte klikom na link :