PRIMOVAKCINACIJA I REVAKCINACIJA PROTIV COVID-19

U periodu 20.02.-20.03.2021.godine medicinski radnici iz privatnih zdravstvenih ustanova – članica UPZURS su proveli primovakcinaciju i revakcinaciju protiv COVID 19 u Republici Srbiji na 3 vakcinalna punkta : Beograd, Loznica i Sremska Mitrovica. Vakcinacija je provedena u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije, a u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS. Naši medicinski radnici su proveli predviđenu imunizaciju bez ikakvih problema. Bitno je istaći odličnu organizaciju kod naručivanja i prijema na samim vakcinalnim punktovima, te UPZURS koristi ovu priliku da se zahvali Vladi Republike Srbije i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, jer nam je omogućeno prioritetno vakcinisanje koje će značajno doprinijeti zaštiti života i zdravlja naših medicinskih uposlenika.

Similar Posts