ODRŽANA 2.GODIŠNJA SKUPŠTINA UPZURS

Dana 25.06.2022.godine u konferencijskoj sali hotela „Jelena“ u Banjaluci održana je 2.redovna godišnja skupština Udruženja privatnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske.

Skupštini su prisustvovali članovi iz svih dijelova Repubike Srpske.Razmatrana je aktuelna problematika koja se odnosi na analizu dosadašnjeg rada i planiranje budućih aktivnosti Udruženja, razmotrene su odredbe novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske. Istaknut je značajan doprinos privatnog zdravstvenog sektora borbi protiv epidemije COVID 19.

Predsjednik Udruženja prim.dr Saša Jovičić je upoznao članove sa održanim sastancima sa predstavnicima misije Evropske unije u Banjaluci, kao i sa prim.dr Valentinom Sojarom, predsjednikom Udruženja privatnih zdravstvenih ustanova Republike Slovenije. Razmotreni su modaliteti daljeg proširenja međusobne saradnje privatnih zdravstvenih ustanova. Naglašena je potreba da predstavnici UPZURS učešćem kroz institucije Republike Srpske kreiraju nova zakonska rješenja od interesa za sve sudionike zdravstvenog sistema.


U zaključku, konstatovano je da je UPZURS od osnivanja krajem 2019.godine izraslo u značajan pravni subjekt koji okuplja i trenutno zastupa interese oko 50 privatnih zdravstvenih ustanova iz čitave Republike Srpske.

Similar Posts