ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA SA PREDSTAVNICIMA UPZURS

Dana 02.02.2021. godine u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS održan je sastanak predstavnika Ministarstva sa predstavnicima Udruženja privatnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske (UPZURS).

 

Sastanku su prisustvovali:

1)            dr Ljiljana Ivančić, pomoćnik ministra zdravlja,

2)            dr Marina Milovanović, viši stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu,

3)            dr Saša Jovičić, predsjednik UPZURS,

4)            dr Milijana Spasić – Lazarević, zamjenik predsjednika UPZURS,

5)            dr Tanja Manojlović, član predsjedništva UPZURS,

 

Nakon višečasovne diskusije, zajednički su usvojeni zaključci o potrebi redovne komunikacije UPZURS sa predstavnicima institucija RS u cilju obezbjeđenja ravnopravne pozicije privatnog zdravstvenog sektora u RS, kao i u cilju uključenosti UPZURS u pripremu zakonskih akata koji će adekvatno pozicionirati privatni zdravstveni sektor u zdr.sistemu RS. Istaknuto je da je značajan broj privatnih zdravstvenih ustanova bio uključen u saniranje posljedica pandemije u RS, posebno privatne zdr.ustanove koje su bile u sistemu javnog zdravstva kroz ugovor sa FZO RS, kao i uključivanjem kroz rad lokalnih kriznih štabova. Dogovorena je potreba održavanja povremenih sastanaka ovakvog tipa radi što bržeg rješavanja aktuelnih problema, posebno tokom trajanja pandemije.

 

Similar Posts